<100
BIED​RI

24
BIEDRu kandidāti

Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspert​u 
Latvijas nacionālā asociācija

Biedrība apvieno sauszemes transportlīdzekļu tehniskos ekspertus, autotransporta remonta uzņēmumu pieņēmējus un novērtētājus, vidējās un augstākās izglītības iestāžu pasniedzējus, kuri ir saistīti ar autotransporta apmācību un ekspluatāciju, trasoloģijas speciālistus, apdrošināšanas sabiedrību un līzingu speciālistus un citus ar autotransporta nozari saistītas ieinteresētās juridiskās vai fiziskās personas, lai nodrošinātu biedru, biedru kandidātu un atbalstītāju profesionālo izglītību un tās izaugsmi, rīkojot seminārus, konferences un citus pasākumus.

Biedrība izstrādā un ievieš nepieciešamās mācību programmas speciālistiem, kuru profesionālā darbība balstās uz Biedrības kompetences ietvaros valsts vai privāto organizāciju, iestāžu, uzņēmumu pasūtījumiem atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Kā arī biedrība piedalās ar sauszemes transportlīdzekļiem saistīto profesiju standartu izstrādāšanā un ieviešanā dzīvē gan Latvijā, gan Eiropā.

Sazinies ar mums

Par mums

Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālā asociācija (STZELNA) dibināta 2001.gada 16.oktobrī.

Biedrības ietvaros ir izveidota Ētikas un strīdus komisija, kurā, ja nepieciešams, izskata jautājumus biedrības biedru veiktajām ekspertīzēm, ņemot vērā savstarpējo attiecību ētikas normas, kā arī konkrēto eksperta aprēķinu atbilstību. Ētikas un strīdus komisija darbojas saskaņā ar tās nolikumu un STZELNA ētikas kodeksu.

2005. gada aprīlī Beļģijā, Lježā, kurā notika Starptautiskās Automobiļu ekspertu federācijas (Federation Internationale des Experts en Automobile – saīsināti FIEA) kongress, STZELNA tika uzņemta par FIEA dalībnieku. Šis lieliskais panākums tika sasniegts pēc STZELNA biedru aktīvas darbības gan šeit ​pat Latvijā, gan ārpus tās robežām, veidojot mācības un pieredzes apmaiņas seminārus, pierādot mūsu ekspertu augsto zināšanu līmeni un profesionālo attieksmi pret veicamo darbu.

Biedrības sertifikācijas komisijas atzītie zvērinātie tehniskie eksperti ir nodevuši notariāli apstiprinātu zvērestu, kurā apliecina ievērot biedrības statūtos noteiktos pienākumus un tiesības, realizēt biedrības mērķus un uzdevumus, kā arī eksperta darbu veikt pēc godīguma, vislabākās sirdsapziņas un zināšanām, atbilstoši LR spēkā esošiem likumiem. 

Biedrības biedriem un biedru kandidātiem tiek organizētas regulāras apmācības par automobiļu uzbūvi, remontu, apkopi, transportlīdzekļu satiksmes negadījumu izpēti, likumdošanu un Eiropas Savienības normatīviem, kas skar eksperta un autoremonta uzņēmumu darbību. Mācībās tiek piesaistīti lektori no labāko Latvijas speciālistu loka, un citām Eiropas valstīm, īpaši atzīmējot Austrijas ekspertu asociācijas (KFZ SV Union) un autoremonta uzņēmumu atbalstu. Katru gadu biedriem un biedru kandidātiem tiek organizētās apmācības labākajos ES autobūves un remonta uzņēmumos.

Biedrība sadarbojas ar Latvijas Auto asociāciju, auto dīleriem un to remonta uzņēmumiem, kā arī ar Latvijas Republikas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroju.

Biedrība ir piedalījusies dažādu likumdošanas normatīvu izstrādē un apspriešanā, piemēram, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma un Ministru kabineta noteikumu izstrādē, kuri skar transportlīdzekļu un auto remonta uzņēmumu darbību.

Biedrības statūti

VALDEbfect team

Jānis Diskačs

valdes priekšēdētājs

T.: +371 29 444 062 
E-pasts: stzelna@inbo​​x.lv

Aivars Rokjānis

val​​des priekšēdētāja vietnieks

T.: +371 29 ​533 501
E-pasts: aivars.rokjanis@inbox.lv

Raimonds Volonts

Valdes loceklis

T.: +371 29 267 744
E-pasts: raimonds@v-4motors.lv

Dārija Ūdre

Valdes locekle

T.: +371 29 210 694
E-pasts: Udris_darija@inbox.lv

Aivars Vasaraudzis

Valdes loceklis

T.: +371 29 455 025  
E-pasts: avasaraudzis@gmil.com

Egils Vanags

Valdes loceklis

T.: +371 25 85 5497  
E-pasts: 
egilam.vanagam@gmail.com

reģionālo nodaļu vadītāji team

Aivars Rokjānis

zemgale

T.: +371 29 ​533 501
E-pasts: aivars.rokjanis@inbox.lv

Aivars Briedis

vidzeme

T.: +371 29 205 008
E-pasts: Aivars.Briedis@inbox.lv

Ainārs Rudzītis

kurzeme

T.: +371 29 252 306
E-pasts: a.rudzitis@inbox.lv

Jānis Ivulāns

latgale

T.: +371 26 563 231  
E-pasts: janisivulans@inbox.lv

mācības

 Mācības un semināri
 SABIEDRISKĀ DZĪVE 
  UN  ATPŪTAS PASĀKUMI